Autoconsum fotovoltaic

Autoconsum fotovoltaic

Què és i quins són els avantatges? D’acord amb allò previst a l’article 9.1 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, s’entendrà per autoconsum, el consum per part d’un o diversos consumidors d’energia elèctrica provinent...