Què és l’energia solar fotovoltaica

Què és l’energia solar fotovoltaica

Existen dos tipos de sistemas de Energía Solar: Energía Solar Fotovoltaica y Energía Solar Térmica. La energía fotovoltaica produce electricidad a partir de la energía solar, mientras que la energía térmica produce calor a partir de la energía del sol. La Energía...
7 Realitats de l’Energia Fotovoltaica

7 Realitats de l’Energia Fotovoltaica

Hoy vamos a contar algunas realidades de la energía solar fotovoltaica, una de las fuentes de energía más baratas y beneficiosas para el medio ambiente, después de leer el artículo entenderás por qué. 1ª Realidad: Combustible gratis e inagotable “el Sol”...
Autoconsum fotovoltaic

Autoconsum fotovoltaic

Què és i quins són els avantatges? D’acord amb allò previst a l’article 9.1 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, s’entendrà per autoconsum, el consum per part d’un o diversos consumidors d’energia elèctrica provinent...